Một nghiên cứu so sánh Gluconolactone và Benzoyl Peroxide trong điều trị mụn .

Author
Year
Publication

Tóm tắt

Chúng tôi tiến hành một thử nghiệm lâm sàng mù đôi trên 150 bệnh nhân để đánh giá hiệu quả và khả năng dung nạp của da đối với alpha hydroxyl acid gluconolactone 14% dạng dung dịch trong điều trị mụn trứng cá mức độ nhẹ tới trung bình khi so sánh với giả dược và với lotion 5% benzoyl peroxide. Những kết quả của nghiên cứu này cho thấy cả gluconolactone và benzoyl peroxide cho hiệu quả cải thiện đáng kể trên bệnh nhân mụn thông qua việc giảm số lượng thương tổn mụn (nốt mụn).

KẾT QUẢ

• Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm bệnh nhân sử dụng benzoyl peroxide và nhóm gluconolactone. Benzoyl peroxide đã được biết đến trong điều trị mụn, nhưng không thể sử dụng trong thời gian dài do khả năng kích ứng có thể xảy ra.
• Gluconolactone hiệu quả trong việc giảm số lượng thương tổn (nốt mụn) viêm trên bề mặt da.
• Sự cải thiện đáng kể thương tổn (nốt mụn) viêm được quan sát thấy ở nhóm sử dụng 14% gluconolactone.
• Gluconolactone dịu nhẹ hơn và thích hợp sử dụng trong thời gian dài.

4-1

 

Tình trạng thương tổn viêm ở mức độ trung bình được chia đều ở các nhóm nghiên cứu.